Konkurs Plastyczny
  • 2012 r. pod hasłem: "Kocham Polskę... Moja Matka"
  • 2013 r. pod hasłem: "Kocham Polskę... Kwiaty polskie na Mazowszu"
  • 2014 r. pod hasłem: "Kocham Polskę ...To Polska i Nasi Ojcowie"
  • 2015 r. pod hasłem :"Kocham Polskę... Pejzaż Ojczysty"
  • 2016 r. pod hasłem: "Kocham Polskę... My- Polacy"
  • 2017 r. pod hasłem: "Kocham Polskę... Skarby Narodu"
  • 2018 r pod hasłem:  "Kocham Polskę ...Niepodległa"