Nasza misja
czyli do czego dążymy, po co istniejemy, dla kogo...


Po co istniejemy?


- aby tworzyć działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej w sferze malarstwa i życiorysu Władysława Ślewińskiego.

- aby podtrzymywać tradycję narodową poprzez wydarzenie artystyczne "Kocham Polskę ..." Władysław Ślewiński jego narodowo-patriotyczny charakter,

- wspieramy szanowanie pamiątek i zapomniane losy malarzy polskich, chociażby naszego patrona,

- chcemy tworzyć co roku  Ogólnopolski Sochaczewski Konkurs Plastyczny im. Władysława Ślewińskiego

- chcemy tworzyć wystawy malarskie dla dzieci i młodzieży dotyczące ich twórczości, a także Władysława Ślewińskiego, przy wsparciu Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
Dr Agnieszki Morawińskiej,

- chcemy wspierać działalność wspomagającą rozwój wspólnot wiejskich i społeczności lokalnej poprzez budzenie świadomości i nasycenia kulturą,

- wspieramy akcje powstawania pomnika Władysława Ślewińskiego w 100. rocznice śmierci artysty malarza  w Białyninie gmina Nowa Sucha , przy kaplicy p w. Matki Boskiej Ostrobramskiej.