O nas
Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego posiada status:
                                                         STOWARZYSZENIA
pod numerem KRS: 0000424357

ZARZĄD
Na czele Towarzystwa stoi społeczny zarząd, w skład którego wchodzą:
                                           Prezes Towarzystwa

                                                                
Jarosław Miaśkiewicz - Prezes

Piotr Klata- Wiceprezes

Wiesława Góralczyk-Sekretarz

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego założone w 2012 roku wyrasta z ducha malarstwa polskiego i zapomnianych polskich malarzy.


Jednoczy ludzi, chcących pracować dla ogólnego dobra, a w szczególności dla społeczności lokalnej.

Fundamentalnym celem jego działalności jest: upowszechnianie wiedzy jako źródła wszelkiego postępu.

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego: stoi na straży narodowych wartości  oraz ochroną otacza dobra kultury, będące miarą ludzkiej cywilizacji.


Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego uchwalamy ,aby jego postanowienia wypełniać ku pożytkowi publicznemu.


Wszystkich, którzy dla dobra Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego ten Statut będą stosowali, wzywamy ,aby czynili to,dbając o zachowanie godności człowieka i jego prawa do wolności, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę naszego stowarzyszenia.